20. Juni

Av alle jeg kjenner, forstår jeg meg selv minst.

(Bildet er redigert)